XI Konkurs Historyczny w roku szk. 2015/2016
INFORMACJA O TEGOROCZNYM KONKURSIE

Wydawnictwo „Historia i Życie” w roku szkolnym 2015/2016 zaprosiło młodzież licealną i gimnazjalną do udziału w konkursie pt. Pasja przedsiębiorczości w historii rodzinnej, lokalnej, regionalnej. Konkurs należy do cyklu ogólnopolskich konkursów historycznych „Historia i Życie”, które odbywają się od ponad 10 lat. W każdej edycji proponujemy inny temat, starając się zawsze o powiązanie historii z problematyką współczesną. W tegorocznym Konkursie zachęcaliśmy uczestników do uważnego spojrzenia na te wątki historii Polski, w których przejawia się radość i trud budowania, tworzenia, wspólnej pracy, dążenia do wymiernych rezultatów; chodziło nam o to, by uczniowie przypomnieli w swych pracach dokonania zachowane w pamięci rodzinnej oraz na kartach historii okolicy, miasta, regionu. Mamy nadzieję, że Konkurs pozwoli uczestnikom dostrzec w dziejach przodków wartości takie, jak odwaga i odpowiedzialność, wytrwałość i rzetelność, postawa obywatelska i patriotyzm.
W ramach ogólnego tematu konkursu zaproponowaliśmy uczniom do wyboru cztery tematy szczegółowe.
1. Przedsiębiorczość jako „sposób na życie” w historii mojej rodziny.
2. Warsztaty, zakłady i firmy lokalne w dziejach mojej okolicy.
3. Pamięć o ludziach z pasją – inicjatorach lokalnej przedsiębiorczości.
4. Historia lokalnego przedsiębiorstwa, warsztatu, firmy.
Czytaj dalej »
Jury pracuje

Jury pracuje

Drodzy uczestnicy! Trwa pierwszy etap oceny prac konkursowych. Jurorzy pracują intensywnie. Mają sporo czytania, ale też i oglądania, bo w prawie każdej pracy są ciekawe ilustracje. Niebawem drugi etap.
Zakończenie przyjmowania prac konkursowych

Zakończenie przyjmowania prac konkursowych

Uczniowie zakończyli swoją pracę, teraz czas na działania organizatorów, czyli sprawy porządkowe. Trwa rejestracja prac i sprawdzanie ich zgodności z zasadami regulaminu. Uzupełniamy też informacje podane w formularzach zgłoszeniowych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział w konkursie!
Praktyczne porady redakcyjne

Praktyczne porady redakcyjne

Praca konkursowa z zakresu historii powstaje z własnych badań i przemyśleń  autora, które jednak muszą być oparte na wiedzy zaczerpniętej z opracowań historyków. Można i należy korzystać także z ujęć popularyzatorskich i z materiałów zamieszczanych w Internecie (upewniwszy się – tak dalece jak jest to możliwe – o wiarygodności portalu). Autor pracy konkursowej powinien przedstawić tytuły publikacji, jakie przeczytał i wykorzystał, zwłaszcza te, które przyjął za podstawę swoich rozważań i które w swojej pracy cytuje. Takie są zasady obowiązujące w nauce.

Bibliografia. Jak ją porządkować?

Bibliografia to spis publikacji wykorzystanych przez autora, sporządzony  w układzie alfabetycznym, zamieszczony na końcu pracy. Zatytułowany bywa: BIBLIOGRAFIA lub LITERATURA lub PIŚMIENNICTWO. Każdą publikację zapisujemy oddzielnie, zaczynając od nowego wiersza, a kończąc kropką. Opis bibliograficzny zaczynamy od nazwiska autora dzieła, a imię lub inicjał imienia jest drugim w kolejności elementem. Wynika to z zasady układu alfabetycznego, spis bowiem porządkujemy alfabetycznie, według nazwisk autorów. Czytaj dalej »