XI Konkurs Historyczny w roku szk. 2015/2016
INFORMACJA O TEGOROCZNYM KONKURSIE

Wydawnictwo „Historia i Życie” w roku szkolnym 2015/2016 zaprosiło młodzież licealną i gimnazjalną do udziału w konkursie pt. Pasja przedsiębiorczości w historii rodzinnej, lokalnej, regionalnej. Konkurs należy do cyklu ogólnopolskich konkursów historycznych „Historia i Życie”, które odbywają się od ponad 10 lat. W każdej edycji proponujemy inny temat, starając się zawsze o powiązanie historii z problematyką współczesną. W tegorocznym Konkursie zachęcaliśmy uczestników do uważnego spojrzenia na te wątki historii Polski, w których przejawia się radość i trud budowania, tworzenia, wspólnej pracy, dążenia do wymiernych rezultatów; chodziło nam o to, by uczniowie przypomnieli w swych pracach dokonania zachowane w pamięci rodzinnej oraz na kartach historii okolicy, miasta, regionu. Mamy nadzieję, że Konkurs pozwoli uczestnikom dostrzec w dziejach przodków wartości takie, jak odwaga i odpowiedzialność, wytrwałość i rzetelność, postawa obywatelska i patriotyzm.
W ramach ogólnego tematu konkursu zaproponowaliśmy uczniom do wyboru cztery tematy szczegółowe.
1. Przedsiębiorczość jako „sposób na życie” w historii mojej rodziny.
2. Warsztaty, zakłady i firmy lokalne w dziejach mojej okolicy.
3. Pamięć o ludziach z pasją – inicjatorach lokalnej przedsiębiorczości.
4. Historia lokalnego przedsiębiorstwa, warsztatu, firmy.
Czytaj dalej »
Przejazd laureatów na Galę Finałową

Przejazd laureatów na Galę Finałową

Przypominamy, że organizatorzy Konkursu ponoszą koszty przejazdu laureatów (zarówno uczniów, jak i nauczycieli) do Warszawy, na Galę Finałową. Do zwrotu kosztów podróży potrzebny będzie bilet powrotny na pociąg lub autobus (ewentualnie ksero lub skan biletu). Zwracamy koszt biletu maksymalnie do wysokości 2 klasy pociągu PKP Intercity i Express Czytaj dalej »

Gala Finałowa

Gala Finałowa

Prezentacja wyników XI edycji Konkursu „Historia i Życie” i wręczenie nagród nastąpi w trakcie Gali Finałowej, która odbędzie się 10 listopada 2016 roku (czwartek) w siedzibie dziennika „Rzeczpospolita” w Warszawie (ul. Prosta 51), w Sali Konferencyjnej na parterze. Początek o godz. 11.30. Czytaj dalej »

Nagroda Specjalna

Nagroda Specjalna

Nagrodę Specjalną

Rady Programowej i Jury
konkursu dla młodzieży „Historia i Życie” otrzymuje
nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu

mgr Maciej Skoczylas

za mądrze sprawowaną opiekę nad pracami licznego grona uczniów
i wieloletnią owocną promocję naszego konkursu.

Gratulujemy!