XI Konkurs Historyczny w roku szk. 2015/2016
INFORMACJA O TEGOROCZNYM KONKURSIE

Wydawnictwo „Historia i Życie” w roku szkolnym 2015/2016 zaprosiło młodzież licealną i gimnazjalną do udziału w konkursie pt. Pasja przedsiębiorczości w historii rodzinnej, lokalnej, regionalnej. Konkurs należy do cyklu ogólnopolskich konkursów historycznych „Historia i Życie”, które odbywają się od ponad 10 lat. W każdej edycji proponujemy inny temat, starając się zawsze o powiązanie historii z problematyką współczesną. W tegorocznym Konkursie zachęcaliśmy uczestników do uważnego spojrzenia na te wątki historii Polski, w których przejawia się radość i trud budowania, tworzenia, wspólnej pracy, dążenia do wymiernych rezultatów; chodziło nam o to, by uczniowie przypomnieli w swych pracach dokonania zachowane w pamięci rodzinnej oraz na kartach historii okolicy, miasta, regionu. Mamy nadzieję, że Konkurs pozwoli uczestnikom dostrzec w dziejach przodków wartości takie, jak odwaga i odpowiedzialność, wytrwałość i rzetelność, postawa obywatelska i patriotyzm.
W ramach ogólnego tematu konkursu zaproponowaliśmy uczniom do wyboru cztery tematy szczegółowe.
1. Przedsiębiorczość jako „sposób na życie” w historii mojej rodziny.
2. Warsztaty, zakłady i firmy lokalne w dziejach mojej okolicy.
3. Pamięć o ludziach z pasją – inicjatorach lokalnej przedsiębiorczości.
4. Historia lokalnego przedsiębiorstwa, warsztatu, firmy.
Czytaj dalej »
Zakończenie przyjmowania prac konkursowych

Zakończenie przyjmowania prac konkursowych

Uczniowie zakończyli swoją pracę, teraz czas na działania organizatorów, czyli sprawy porządkowe. Trwa rejestracja prac i sprawdzanie ich zgodności z zasadami regulaminu. Uzupełniamy też informacje podane w formularzach zgłoszeniowych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział w konkursie!
Praktyczne porady redakcyjne

Praktyczne porady redakcyjne

Praca konkursowa z zakresu historii powstaje z własnych badań i przemyśleń  autora, które jednak muszą być oparte na wiedzy zaczerpniętej z opracowań historyków. Można i należy korzystać także z ujęć popularyzatorskich i z materiałów zamieszczanych w Internecie (upewniwszy się – tak dalece jak jest to możliwe – o wiarygodności portalu). Autor pracy konkursowej powinien przedstawić tytuły publikacji, jakie przeczytał i wykorzystał, zwłaszcza te, które przyjął za podstawę swoich rozważań i które w swojej pracy cytuje. Takie są zasady obowiązujące w nauce.

Bibliografia. Jak ją porządkować?

Bibliografia to spis publikacji wykorzystanych przez autora, sporządzony  w układzie alfabetycznym, zamieszczony na końcu pracy. Zatytułowany bywa: BIBLIOGRAFIA lub LITERATURA lub PIŚMIENNICTWO. Każdą publikację zapisujemy oddzielnie, zaczynając od nowego wiersza, a kończąc kropką. Opis bibliograficzny zaczynamy od nazwiska autora dzieła, a imię lub inicjał imienia jest drugim w kolejności elementem. Wynika to z zasady układu alfabetycznego, spis bowiem porządkujemy alfabetycznie, według nazwisk autorów. Czytaj dalej »


Władysław Bartoszewski (1922-2015)

Władysław Bartoszewski (1922-2015)

Wczoraj, 24 kwietnia, minęła pierwsza rocznica śmierci profesora Władysława Bartoszewskiego, patrona honorowego naszego konkursu w latach 2008-2015. Dysponował rozległą wiedzą historyczną wspieraną doskonałą pamięcią, a także jak mało kto rozumiał zawikłania dziejów. Jego słowa (z listu do uczestników) zawierają kwintesencję tego, czym pragniemy natchnąć młode pokolenie w kolejnych edycjach naszych konkursów:

„... nasze życie obecne i nasza przyszłość w ogromnym stopniu zależą od tego, jak postrzegamy historię i jakie wyciągamy z niej wnioski. Inaczej mówiąc, zależą od naszej pamięci. [...] Zatem zarówno prywatnie, jak i jako członkowie społeczności jesteśmy stale zakotwiczeni w czasach minionych”.Czytaj dalej »